velocentrala > Půjčovna

Půjčovna

Půjčujeme:

  • dětské vozíky za jízdní kolo
  • tažné tyče pro připojení dětského kola (Trail-Gator)
  • dětské sedačky
  • jízdní kola – po individuální dohodě

 

sedacka-zadni  azub-tom  trail-gator-tazna-tyc
 

Ceník půjčovného:

  Vozík
AZUB Tom
Tažná tyč
Trail-Gator
Dětská sedačka
1 den

150 Kč

100 Kč

100 Kč

2 dny + víkend

250 Kč

150 Kč

150 Kč

každý další den

100 Kč

50 Kč

50 Kč

záloha

1500 Kč

500 Kč

500 Kč

 

Podmínky:

 1. Všeobecné podmínky

K pronájmu kola a vozíku je nutné složit vratnou zálohu dle podmínek daných ceníkem
Pronájem lze uskutečnit při předložení těchto dokladů:

  • platného občanského průkazu
  • řidičského průkazu a nebo pasu

Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let
(Pronajímatel si vyhrazuje právo nepůjčit kolo a nebo vybavení bez udání důvodu i v případě, že nájemce splní všechny podmínky k zapůjčení.)

2. Technické podmínky

Pronajímatel ručí za technický stav zapůjčené věci a za její seřízení v době zapůjčení. Veškeré doplňky jsou funkční a nepoškozené, což nájemce stvrzuje svým podpisem.
Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé při provozu zapůjčené věci a pronajímatel odpovídá za správné použití věci
Před každým použitím je nájemce povinen překontrolovat aktuální technický stav zapůjčené věci.
V případě poškození pronajaté věci je nájemce povinen na tuto skutečnost upozornit a následnou opravu uhradit.
Nájemce se zavazuje nepůjčovat pronajatou věc třetím osobám, prodat ji třetí osobě a ani jinak technicky upravovat pronajatou věc. Nejedná se o případ, kdy je při nehodě nebo jiné závadě nutno kolo opravit Na tuto skutečnost a nebo provedený servisu kola v jiné odborné prodejně je nutno při navracení upozornit a předložit doklad o servisu s popisem prováděných oprav.

3. Penále

Při nedodržení termínu pro vrácení zapůjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné dle ceníku a penále ve výši 100% sjednané maximální denní sazby.
Pokud nebude pronajatá věc vrácena vůbec, je nájemce oprávněn ponechat si zálohu a vymáhat ušlé nájemné, penále a finanční náhradu za nevrácenou věc soudní cestou